Letní tábor

Tábor 2017

I letos pojedeme na tradiční oddílové tábořiště nedaleko Čimelic v jižních Čechách.

Důležité termíny

  • 3.4. Nezávazné přihlášení na tábor (ústně, emailem či nezávaznou přihláškou)
  • 15.5. Zaplacení tábora na střediskový účet
  • 27.6. Odevzdání kufrů mezi 16. a 17. hodinou nebo 30.6. mezi 17. a 18. hodinou v klubovně

Číslo účtu: 2600532982/2010
variabilní symbol: 1501RRMMDD, kde 150 je číslo oddílu Stopařů; kód platby: 1 - táborový účastnický poplatek. RRMMDD je prvních 6 číslic z rodného čísla.
Tedy např. Roman Tyčka, narozený 7. 2. 2001 zaplatí poplatek s var. symbolem 1501010207.

Základní informace

  • termín tábora: 1.7.-22.7.2017
  • cena: 3300,- Kč
  • sraz: v sobotu 1.7. v 7:25 na Smíchovském nádraží před pokladnami
  • návštěvní den: se bude konat 15.7. V rámci něj můžete jít s dětmi na oběd do okolních vsí, odpoledne se pak můžete zúčastnit společného programu, který vyvrcholí podvečerním táborovým ohněm, kterým bude návštěvák končit. Budete-li chtít, můžete na táboře přespat ve vlastních stanech. Přijíždět můžete od 9:30 hodin.
  • konec tábora: v sobotu 22.7. v 18:03 na Smíchovském nádraží (kufry budou k vyzvednutí ten samý den odpoledne v klubovně, hodina bude upřesněna)

Důležité dokumenty

nezávazná přihláška
závazná příhláška a potvrzení od doktora
prohlášení o bezinfekčnosti (je nutné odevzdat při odjezdu dítěte na tábor s vyplněným datem odjezdu.)
stručný informační věstník k táboru
zde bude podrobný informační věstník
doporučené vybavení na tábor

Další zdravotní dokumenty a doklady

Kartička pojištěnce: může být pouze kopie, stačí odevzdat vedoucímu až při odjezdu, pro účast na táboře je však nezbytná stejně jako potvrzení o bezinfekčnosti
Léky: Pokud dítě užívá jakékoliv léky prosíme o jejich odevzdání při odjezdu vedoucímu společně s příbalovým letákem, a nejlépe i označené jménem dítěte.
Očkovací průkaz nebo jeho kopie

Komuniké k používání mobilních telefonů na táboře

Samozřejmě nechceme a nebudeme dětem bránit být v kontaktu s blízkými a naopak. Nicméně, pokud to bude možné, volejte, prosím, dětem v době osobního volna – tj. od 13:30 – 15:00 a od 18:00 do 19:30. V jinou dobu bude probíhat táborový program, se kterým není používání mobilu vždy kompatibilní, takže v tomto případě volejte jen ve výjimečných případech.

Obecné informace

Během 21 dní tábora si účastníci vyzkouší, jaké je to žít v přírodě s partou kamarádů. Společně zvládají různé nástrahy běžného táborového života (vaření, noční hlídky…). Získávají a zlepšují své schopnosti i dovednosti a protože jsou prázdniny, nesmí chybět čas na odpočívání a zábavu.

Od roku 1986 jezdíme tábořit do jižních Čech, na Písecko, nedaleko Rakovic. Po dobu tábora bydlí účastníci v podsadových stanech, vaří se v polní kuchyni…

Tábor připravuje a realizuje zkušený tým vedoucích. Tábora se účastní průměrně kolem dvaceti dětí.

tabor.txt · Poslední úprava: 2017/09/23 12:08 autor: Danczis
chimeric.de = chi`s home Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0